WELKOM BY KLYNVELD-GIBBENS INC

CREDO VAN KLYNVELD-GIBBENS INGELYF

  • Om uitstaande diens te lewer aan ons kliënte en om hul belange ten alle tye voorop te stel
  • Om in die belang van ons gemeenskap en tot voordeel van die breë gemeenskapsverband op te tree
  • Om 'n positiewe bydrae te maak tot die ontwikkeling van ons land, die Republiek van Suid-Afrika
  • Om ons onderneming lojaal te dien, en dit steeds sterker uit te bou en te vestig

Klynveld - Gibbens is ‘n ingelyfde maatskappy en word bedien deur prokureurs, transportbesorgers, notarisse en boedelberedderaars. Ons is egter veel meer as slegs dit. Klynveld-Gibbens Ingelyf streef daarna om aan al sy kliënte uitkomste te bied wat waarde toevoeg tot blote regsoplossings. Ons is gedrewe om sukses te behaal, maar word gelei deur onkreukbare toewyding en lojaliteit aan ons kliënte.

Die Reg is ons passie, maar ons streef daarna om suiwer regsbeginsels te kombineer met ons grondige kennis en begrip van besigheid en gemeenskaps-aangeleenthede. Ons bied ’n wye reeks kwaliteit regsdienste. Ons span het toegang tot die nuutste inligting en en word gerugsteun deur die nuutste tegnologiese oplossings, sodat die diens wat ons bied slegs van die hoogste orde is. Ons regsnavorsing is ‘n volgehoue doelwit en ons doel daarmee is om op hoogte te bly van die aangeleenthede wat die sake omgewing raak en waarmee ons kliënte gekonfonteer word.

Ons glo dat elke probeem opgelos kan word, en lewer vir daardie rede diens van ‘n hoogs persoonlike aard. Ons is toegerus om die begrip te toon vir elke individuele kliënt se unieke probleem, en om aan ons kliënte die uitkomse te bied waarna hulle streef.

Ons dienste sluit litigasie in alle geregshowe in. Ons aanvaar opdragte om skuld in te vorder, om skadevergoedingseise in te stel, en om te advies te gee oor alle besigheidsaangeleenthede en beleggings, en om bystand te verleen by alle regsaangeleenthede, en vir die beredering en bestuur van boedels. In hierdie aangeleenthede word die maatskappy gelei deur die doelwit om ‘n omvattende regsadviens diens aan ons kliënte te bied en wat tot hul voordeel sal wees.

Alle aktiwiteite van die Maatskappy word getoets aan die credo soos uiteengesit in hierdie bekendstelling. Ons verwelkom u graag in ons kring van kliënte. By ons wil ons u graag laat tuis voel, want ons kliënte is ons vriende!

KONTAK ONS VIR MEER INLIGTING

KONTAK ONS

Kantoor: (018) 294 5251/2
GC Gibbens: 082 854 7665

STUUR BOODSKAP

admin@kglegal.co.za

BESOEK ONS

78 Du Plooy Straat
Potchefstroom